Projekty

Rozwinięcie oferty noclegowej Turystyki Wiejskiej Ceglany Dom poprzez budowę ekologicznych, niskoemisyjnych domków letniskowych w Koruszce,
gm. Milicz. Projekt realizowany dzięki wsparciu Programu Operacyjnego
“Rybactwo i Morze”